HET ENIGE DAT JE MET ALLE ZEKERHEID KUNT ZEGGEN IS DAT JE BENT

 

'Ik ben' is een feit; niet zomaar een feit maar het enige feit. De rest is conceptueel of denkbeeldig. Met andere woorden: 'De wereld' is een begrip samen met alles wat met 'de wereld' wordt geassocieerd. De wereld is subjectief en niet de realiteit of permanent zoals de meeste mensen denken. Zo ook zijn tijd en ruimte begrippen; ze bestaan niet. Causaliteit of oorzakelijkheid bestaat niet echt maar is een mentale voorstelling; een aanname die collectief wordt gedeeld en die abusievelijk voor werkelijk wordt gehouden. Dit noemen we de consensuele werkelijkheid: De wereld die we met elkaar hebben afgesproken. Maar die dus niet als permanente entiteit bestaat.

 

Onze voorstelling is vergelijkbaar met de oude film waar steeds een losstaand plaatje wordt belicht. Ons brein lijmt alles aan elkaar en ziet alle losstaande beelden als één beweging. Het is gezichtsbedrog maar het is wel onze belevingswereld. 'Tijd' wordt voor werkelijk gezien en regeert onze levens.' Onze omstandigheden' worden als feiten gezien die we hebben te accepteren of die we bevechten. We realiseren ons onze valse voorstellingen niet echt. We nemen onze concepten voor werkelijk inclusief onze 'persoon'. We geloven dat we een mensje zijn in een grote wereld met vele anderen die mét ons zijn of tegen ons: Concept in concept.

 

Omdat iedereen hetzelfde overkoepelende paradigma deelt ( tijd, ruimte, vorm, energie, materie, dualiteit, causaliteit) hoeft niemand dit ooit te verdedigen of te bewijzen. Iedereen snapt het en is het erover eens. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We denken dat we met z'n allen in dezelfde wereld leven. De wetten van deze derde dimensie zijn dualistisch ofwel polair ( aantrekken/afstoten, dood/leven, oorzaak/gevolg, man/vrouw, goed/kwaad). Voor de materie en dus ook het lichaam gelden deze wetten. Identificatie met het lichaam - de Goddelijke Hypnose - geeft de sensatie een persoon te zijn mét een bewustzijn. Dit bewustzijn zou op zijn beurt in de hersenen zijn gezeteld.

Deze overtuiging is subjectief en niet waar ook al wordt ze met de massa gedeeld.

 

Leven in en als de derde dimensie (geïdentificeerd zijn met de tijdelijke persoon) is 100% geconditioneerd. Er zit geen vrijheid in.

Dit zien is paradoxaal genoeg de bevrijding.