Ook in de Vierde Dimensie verschijnt het lichaam maar hier is dus geen identificatie mee, noch met de denkpatronen, noch met de voorstellingen of sensaties. Ik ben niet het lichaam, geen ding en dus ook geen persoon in een wereld. Ik ga vooraf aan iedere interpretatie of betekenis. Ik ben die ik ben en ik weet dat. Ik ben kenmerkloos! Ik besta niet binnen de dualiteit maar leef/ken/weet mijzelf als Bewustzijn. Bewustzijn is niet ergens gezeteld maar is in alles hetzelfde. Ik ben in alles. Zonder mij is er niets. En zonder de eindige mind zou ik me niet bewust zijn van 'de wereld'. De mind zegt mij grappig genoeg dat ik er ben als no-thing. Voor het afgescheiden bewustzijn besta ik niet. 

Ik ben

Bewustzijn is dit. Alles wat er is, is dit. De mind labelt de op zich neutrale sensatie en geeft het betekenis. De mind is een activiteit in mij; niet van mij gescheiden. Er is geen twee.

Ik ben

 

Mijn leven  speelt zich af in Bewustzijn wat inhoudt dat er niemand is die duwt of trekt of de dingen naar zijn hand zet. De dingen doen zichzelf, moeiteloos. Er is geen verschil

Ik ben

 

Als je weet wie je bent, leef je je bestemming en zal het universum zich ernaar plooien. De wereld verschijnt aan mij zoals ik erover denk.

Als ik geloof dat er een permanente wereld bestaat in tijd en ruimte en als ik geloof dat ik me als mens daar in beweeg, erin word geboren en zal sterven, dan is deze perceptie mijn realiteit en leef ik in afgescheidenheid. Ik zal proberen 'mijzelf' ( een concept) en mijn perceptie van 'de wereld' ( eveneens een concept) proberen te veranderen of verbeteren maar ik zal de droom die ik najaag nooit realiseren. 

Als ik weet wie ik ben, en ik laat de menselijke zintuigen voor wat ze zijn ( dit wat nu verschijnt) en ik kijk meer met mijn ik-ben zintuigen, dan ben ik vrij. Nu en Eeuwig.

Ik ben die ik ben.

 

 

 

ALLEEN IK BEN IS EEN FEIT

 

Ook de Vierde Dimensie is droom, tijdelijk en niet de realiteit. Dit wetende maakt het ogenschijnlijke niet waardeloos of oninteressant maar geeft het bestaan ( dat nu eenmaal een context nodig heeft) des te meer mogelijkheden. Waar het om gaat is dat je bent, dat je waarneemt, voelt, ervaart en onderweg bent. 

Het spel gaat dus verder met dit verschil dat de Vierde Dimensie niet alleen de menselijke tragedie voorbij is maar haar vooral ook vleugels geeft.

 

 

 

 

 

 

Als het enige gebed dat je in je leven zegt : 'Dank U' is,

dan is dat genoeg.

 

Meister Eckhart